GEPLANDE EVENEMENTEN


Verjaringsfeest

30/04 en 01/05/2023


Feest in den hof

17/06/2023

Verjaringsfeest


Op ons jaarlijks verjaringsfeest geven onze gymnasten het beste van zichzelf. Ze laten zien wat ze het voorbije jaar geleerd hebben.