Voorzitter

Jessy Schuerwegen

Lid

Jeffrey Cuypers

Secretaris

Sally Van Goethem

Technisch Coördinator

Dieter Eyzermans

Lid

Mike Wuylens