Voorzitter

Jessy Schuerwegen

Lid

Jeffrey Cuypers

Secretaris

Sally Van Goethem

Technisch Coordinator

Roxanne Van der Donck

Lid

Dieter Eyzermans

Lid

Mike Wuylens