G-gym

Yana Wens

Yana De Bruyn

Kinderen tussen 5 en 16 jaar met een beperking.


Er wordt 1x getraind :


  • Zaterdag van 12u tot 13u


In kleine groep met een aangepast programma bieden we een kennismaking met het turnen. We werken op eigen tempo en niveau van de gymnast in een gezellige en ontspannen sfeer. We richten ons vooral op kinderen met een verstandelijke beperking, autismespectrumstoornis, en psychische kwetsbaarheid.  Hierdoor hebben we nood aan een intensieve samenwerking tussen trainers en ouders/begeleiders. Communicatie en feedback staan centraal. Permanente evaluatie en bijsturing is nodig zodat we onze werking steeds kunnen afstemmen op elk kind apart.Contactinfo van coaches


email : ggym@wikhemiksem.be


Ellen Vandenberghe