Conditie Gym

Jessy Schuerwegen

Vanaf 14 jaar tot ...


Er wordt 1 maal per week getraind :


  • Vrijdag 21u30 - 22u30


We zijn een gezellige groep die op vrijdagavond aan onze conditie werkt. Zo verbeteren we of houden we onze algemene conditie op peil d.m.v. kracht, lenigheid en een step oefening op muziek en dit op eigen tempo.

Contactinfo van de coach


email : conditiegym@wikhemiksem.be